خمیردندان مناسب

خمیردندان مناسب

دندان های حساس، زرد، پوسیده و غیره، هر کدام نیاز به خمیردندان مخصوصی دارند. البته نیازی نیست خودتان را غرق تبلیغات مارک ها و آگهی های تجاری شرکت های مختلف کنید.
دندان های حساس؛ حواستان به شاخص RDA خمیردندان باشد
دندان های زرد؛ سراغ خمیردندان های سفیدکننده نروید
لثه های ملتهب؛ میزان مواد ضدعفونی کننده را بررسی کنید
اگر دندان پوسیده دارید، فلوئور را دریابید

پیمایش به بالا