بریج

پست و کور دندان post & Core

پست و کور در پروتز دندان

پروتز دندان پست و کور چیست ؟ اصطلاح پست و کور که داول کور نیز نامیده می شود، یک نوع ترمیم برای دندانهایی است که در پی درمان اندو و از بین رفتن عصب دندان و عدم وجود مکانیزم آب رسانی تاج دندان ضعیف و شکننده می شود و ممکن است حجم زیادی از تاج […]

پست و کور در پروتز دندان مطالعه بیشتر »

تمیز نگهداشتن دندانهای مصنوعی یا بریج ها

تمیز نگهداشتن دندانهای مصنوعی یا بریج ها

تمیز نگهداشتن دندانهای مصنوعی یا بریجها به چه دلیل تمیز کردن دندانها امری مهم تلقی می شود ؟ درست همانند دندانهای طبیعی ، دندانهای مصنوعی و بریجها نیز می توانند ذرات غذا را در لابه لای خود جمع آوری کرده و بر روی پلاک دندان تشکیل رسوب را بدهند که بیشتر این رسوبات توسط باکتری

تمیز نگهداشتن دندانهای مصنوعی یا بریج ها مطالعه بیشتر »

پیمایش به بالا