جویدن ناخن و ضرر برای دندان

جویدن ناخن و ضرر برای دندان

به این شش دلیل، جویدن ناخن برای دندانهایتان ضرر دارد تخمین زده میشود که حدود نیمی از مردم دندانهایشان را میجوند. هر انسانی ده ناخن دست دارد که با حساب سر انگشتی میتوان گفت هر روز میلیونها ناخن جویده میشود. جویدن ناخن با ژنتیک مرتبط است و در زنان بیشتر از مردان دیده میشود. بسیاری […]

جویدن ناخن و ضرر برای دندان مطالعه بیشتر »