خمیردندان مناسب

خمیردندان مناسب

دندان های حساس، زرد، پوسیده و غیره، هر کدام نیاز به خمیردندان مخصوصی دارند. البته نیازی نیست خودتان را غرق تبلیغات مارک ها و آگهی های تجاری شرکت های مختلف کنید.دندان های حساس؛ حواستان به شاخص RDA خمیردندان باشددندان های زرد؛ سراغ خمیردندان های سفیدکننده نرویدلثه های ملتهب؛ میزان مواد ضدعفونی کننده را بررسی کنیداگر […]

خمیردندان مناسب مطالعه بیشتر »