عصب کِشی یا عصب کُشی ؟

عصب کِشی یا عصب کُشی ؟

عصب کِشی یا عصب کُشی ؟ بارها شده بیماران از ما می پرسند عصب کِشی درست است یا عصب کُشی ؟برای جواب دادن به این سوال، در ابتدا باید دید چرا یک دندان نیاز به درمان عصب کِشی یا عصب کُشی دارد.همانطوری که میدانید دندان دارای دو قسمت تاج و ریشه می باشد. تاج دارای […]

عصب کِشی یا عصب کُشی ؟ مطالعه بیشتر »