نخ دندان

نخ دندان

نخ دندان مهمترین کار دندان ها، جویدن است. اگر بتوانیم غذا را به خوبی بجویم، از خوردن غذا بیشتر لذت خواهیم برد. اگر غذا خوب جویده شود، هضم غذا راحت تر انجام می شود و مشکلات گوارشی کمتری خواهیم داشت .برای داشتن دندان های سالم، مراقبت از دندان ها باید از ابتدای زندگی آغاز شود. […]

نخ دندان مطالعه بیشتر »