پست و کور دندان post & Core

پست و کور در پروتز دندان

پروتز دندان پست و کور چیست ؟ اصطلاح پست و کور که داول کور نیز نامیده می شود، یک نوع ترمیم برای دندانهایی است که در پی درمان اندو و از بین رفتن عصب دندان و عدم وجود مکانیزم آب رسانی تاج دندان ضعیف و شکننده می شود و ممکن است حجم زیادی از تاج […]

پست و کور در پروتز دندان مطالعه بیشتر »