تمیز نگهداشتن دندانهای مصنوعی یا بریج ها

تمیز نگهداشتن دندانهای مصنوعی یا بریج ها

تمیز نگهداشتن دندانهای مصنوعی یا بریجها به چه دلیل تمیز کردن دندانها امری مهم تلقی می شود ؟ درست همانند دندانهای طبیعی ، دندانهای مصنوعی و بریجها نیز می توانند ذرات غذا را در لابه لای خود جمع آوری کرده و بر روی پلاک دندان تشکیل رسوب را بدهند که بیشتر این رسوبات توسط باکتری […]

تمیز نگهداشتن دندانهای مصنوعی یا بریج ها مطالعه بیشتر »